basco 2
Technika grzewcza i instalacyjna

Firma Basco2 jako jeden z największych lokatorów mieleckiej strefy ekonomicznej wraz z dynamicznym rozwojem postanowiła zadbać o swoją tożsamość wizualną. Dokonaliśmy redesignu marki oraz ustandaryzowaliśmy jej elementy wizualne.

Proces odświeżenia wizerunku rozpoczął się od poprawienia czytelności nazwy firmy – Basco 2. Dotychczasowy logotyp był mylnie interpretowany przez odbiorców ze względu na jego graficzne przedstawienie jako stylizację rzymskiej „dwójki” na symbol „dymków” wpisanych w niebieski nieregularny czworobok. Nowy logotyp sprawnie komunikuje właściwą nazwę przedsiębiorstwa.

Po za papeterią firmową  zaprojektowane zostały materiały promujące markę basco2 oraz oznakowanie floty samochodowej i stoisk targowych.

Realizacja:
Marcin Tkaczyk (Brand design)